Vakmensen

Kennis van de lokale situatie en goed opdrachtgeverschap zijn essentieel voor een goed riool. Dat vraagt om voldoende mensen met voldoende kennis. Zeker ook om alle nieuwe taken uit te voeren.

Personeelstekort
Voor goed stedelijk waterbeheer zijn vakmensen nodig. Door bezuinigingen en vergrijzing is er een steeds groter tekort aan ervaren vakmensen. Veel gemeenten hebben hun formatie – vaste krachten en ingehuurde medewerkers – flink verkleind. In de huidige arbeidsmarkt is het lastig om ervaren mensen met de juiste kennis te vinden. Ook gemeenten zullen nieuwe professionals moeten opleiden. Gelukkig staan er (nog) genoeg jonge professionals klaar, bijvoorbeeld via het Watertraineeship.

Samenwerken
Gemeenten werken samen met hun buurgemeenten en het waterschap. Door kennis en ervaring te delen en kennisvelden onderling te verdelen, kunnen deze partijen samen efficiënter werken. Bovendien beperken de samenwerkingspartijen hiermee de personele kwetsbaarheid. Gemeenten en waterschappen stemmen ook processen en investeringen steeds meer op elkaar af. Hierdoor bereiken ze gezamenlijk een betere kwaliteit tegen dezelfde kosten.

Personele kwetsbaarheid
Voor de continuïteit in de gemeente is het goed om inzicht in de personele kwetsbaarheid te krijgen. Om de kwetsbaarheid te toetsen heeft Stichting RIONED de Branchestandaard gemeentelijke watertaken ontwikkeld. De Branchestandaard organisatiescan maakt duidelijk of de benodigde competenties en kennis op het gebied van stedelijk waterbeheer binnen de organisatie of in de samenwerkingsregio aanwezig zijn. U weet dan of, en zo ja waar, versterking nodig is.

Aandacht voor kennis
Door alle ontwikkelingen in het vakgebied hebben zowel nieuwe als ervaren professionals tijd nodig om kennis over die ontwikkelingen op te doen. In de praktijk blijkt daar door alle drukte maar beperkt ruimte voor te zijn. Uiteindelijk leidt dat tot extra kosten in de uitvoering van de gemeentelijke watertaken omdat nieuwe inzichten niet worden gebruikt.

De rol van de raad
Met het beschikbare budget voor personeel bepaalt de gemeenteraad de kaders waarbinnen professionals moeten werken. Inzicht in de kwetsbaarheid van de organisatie is wenselijk.
Stel uzelf de vraag:
Gaat mijn gemeente ruimte geven aan jong talent? Heeft mijn gemeente inzicht in haar kwetsbaarheid?
logo Stichting RIONED

Stichting Rioned
Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
T 0318 631 111
E info@rioned.org
www.riool.net

Cookieverklaring