Riool & raad

Gemeentelijk waterbeheer is breder dan alleen riolering. Het gaat ook over het inzamelen, transporteren en verwerken van grondwater, hemelwater en vuilwater. De invulling van de gemeentelijke watertaken vraagt om keuzes. Hoeveel wateroverlast accepteert de gemeente? Hoe ver wilt uw gemeente gaan in de aanpak van droogte en hitte? Welke functies heeft het oppervlaktewater in uw gemeente? Of is er een voorkeur voor bepaalde maatregelen, ook als die meer geld kosten?

Lees meer over de doelen en benodigdheden van gemeentelijk waterbeheer en krijg inzicht in de keuzes die de gemeenteraad daarbij kan maken.

Doelen

Gezonde mensen en gezond water
Beperken gevolgen wateroverlast, droogte en hitte
Schaarse ruimte optimaal benutten
Heldere taakverdeling tussen gemeente en burger

Benodigdheden

Doordacht beleid
Vakmensen
De juiste informatie
Geld
logo Stichting RIONED

Stichting Rioned
Galvanistraat 1, 6716 AE Ede
T 0318 631 111
E info@rioned.org
www.riool.net

Cookieverklaring